Uw zorg, onze verantwoordelijkheid

Contracting Nederland neemt een deel of het gehele productie- of werkproces van u over. Wij nemen bedrijfsactiviteiten aan die worden uitbesteed door organisaties en bedrijven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij ons.

Werkwijze

Contracting Nederland regelt uw complete arbeidsproces: wij zijn (financieel) verantwoordelijk voor planning, administratie, management en toezicht en wij dragen of nemen de werkgeversrisico’s op ons.

Contracting Nederland maakt gebruik van vaste teams van werknemers die in vergaande mate autonoom zijn, op basis van dagplanning werken en opdrachten ontvangen van een leidinggevende op de werkvloer die in dienst is van het contractingbedrijf. De ingezette teams maken gebruik van onze eigen productiemiddelen.

Waarom maken werkgevers gebruik van contracting?

Bedrijven die zich willen concentreren op hun kernprocessen kiezen vaak voor contracting. De keus voor contracting komt voort uit het feit dat het werk soms van tijdelijke aard is, of dat werkgevers kostenbesparingen kunnen realiseren, doordat een gegeven eindproduct tegen een vaste prijs wordt afgesproken. Daarnaast betekent het uitbesteden van een deel van het werkproces ook dat de bijbehorende risico’s worden uitbesteed. Dat geeft de opdrachtgever zekerheid. Risico’s van contracting kunnen liggen in de (on)duidelijkheid waarmee leiding en toezicht van de werknemer zijn georganiseerd. Als bijvoorbeeld uit controle op de werkvloer.

Verschil tussen contracting en uitzenden

Contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zijn totaal andere vormen van dienstverlening. Het grootste verschil is dat de uitzendonderneming zich uitsluitend verplicht tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. De dienstverlening van een contracting bedrijf reikt verder. Een contractor verplicht zich namelijk tot het leveren van een tastbaar product, een bepaalde taak of het realiseren van een bepaald resultaat onder eigen regie/leiding.

Kies voor kwaliteit en zekerheid

Contracting Nederland beschikt over alle vereiste vergunningen in verband met arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van personeel. Wij voldoen aan het keurmerk van Stichting Normering Arbeid en zijn gecertificeerd in NEN4400-1 en VCU.